Selskapene vi kan dele bedriftens kundeopplysninger med

Nedenfor ser dere våre datter- og produktselskaper. Dersom bedriften godkjenner at vi kan dele deres kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby bedriften nyttige og relevante råd og tjenester tilbake. Elektronisk markedsføring av våre produkter og råd vil skje i henhold til gjeldene regelverk, og de rammer bedriften selv bestemmer.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS
 • SR-Forvaltning AS
 • SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS
 • SR-Boligkreditt AS
 • Monner AS
 • Samtykke omfatter også SpareBank 1 SR-Bank Markets, en avdeling av SpareBank 1 SR-Bank

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Mobilbetaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 Medlemskort AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • ODIN Fondsforvaltning AS
 • Conecto AS
 • SMB Lab

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.