SEPA - nytt filformat for euro-betalinger

Finansavtaleloven krever at euro-betalinger gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat.


Hva innebærer endringen?

Via Norges deltagelse i SEPA (Single Euro Payments Area) er det bestemt at betalinger i euro skal utføres i henhold til en ny internasjonal standard. Dette betyr blant annet at du må bruke IBAN (International Bank Account Number) i stedet for vanlige nasjonale kontonummer. Dersom din bedrift benytter seg av et ERP-/økonomisystem for å sende betalingsfiler til banken, må dere benytte filformatet ISO 20022 XML. 

Gjelder endringen din bedrift? 

Kravet om nytt filformat gjelder i første omgang virksomheter som foretar betalinger i euro og som har mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning eller balanse. I tillegg blir alle virksomheter i offentlig sektor med betalinger i euro berørt. Bedrifter som ikke omfattes av regelverket kan sende i annet format inntil videre.


Hva må du gjøre?

Hvilken løsning din bedrift trenger avhenger av hvor mange euro-betalinger dere foretar.

 

Du foretar mange euro-betalinger

Kontakt din leverandør av ERP-/økonomisystem for å avtale oppgradering til nytt filformat (ISO 20022 XML). Ta kontakt med oss når du er klar for å sende inn filer, så hjelper vi deg i gang.

Du foretar få euro-betalinger

Enkeltbetalinger til utlandet kan gjøres via nettbanken som tidligere. Vi sørger for at betalingen blir utført i henhold til det nye regelverket. 

Du foretar ingen euro-betalinger

Hvis din bedrift ikke foretar euro-betalinger behøver du ikke å endre på noe. På sikt er det imidlertid planer om at alle betalinger (innenlands og utenlands) skal gjøres etter samme standard. 


Viktig: Les inn returfilene i økonomisystemet

Med den nye ISO-standarden er det superviktig at dere leser inn mottaksreturene (pain.002) i økonomisystemet. Der vil dere få beskjed hvis en eller flere betalinger blir avvist. Dette får dere ikke melding om i nettbanken.


Ofte stilte spørsmål

 • SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, San Marino og Monaco. Hensikten med et felles betalingsområde er å gjøre det enklere å handle på tvers av land i Europa. For å lykkes med dette innføres felles regler og standarder.

 • Dagens formater for innsending av betalingsfiler (Telepay og Edifact) vil bli erstattet av den nye ISO-standarden, ISO 20022 XML. Dette filformatet kan også brukes for å sende andre betalingsoppdrag enn euro-betalinger.

 • SEPA og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Dette gjør at både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innen EU/EØS.

 • Din leverandør av ERP/økonomisystem kan hjelpe deg med å sette opp systemet riktig.

  Hvis du bruker egenutviklet system sjekker du filene dine hos Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor) via tjenesten BSK ImplementasjonsGuidelines ISO 20022. Når disse er validert tar du kontakt med banken for å avtale innsending av de nye filene. 

 • Nei, du må ikke endre noe foreløpig. Vi jobber imidlertid med å endre formater for flere tjenester. Du vil få informasjon i god tid før endringene trer i kraft.

 • Dersom du ikke foretar euro-betalinger må du i utgangspunktet ikke endre noe. Vi vil fortsatt ta imot filer i gammelt format inntil videre. Du kan skifte til det nye formatet hvis du vil.

 • Vi tilrettelegger i første omgang for de meldingstypene som loven krever: pain.001, pain002 og camt.054d. I tillegg blir det også tilrettelagt for camt.055 og camt.029, som er ofte brukt i offentlig sektor. Øvrige meldingstyper vil komme etter hvert.

  Forklaring på de ulike meldingstypene:

  - Pain.001: betalingsoppdrag som sendes til banken.

  - Pain.002: kvitteringsfil fra banken som angir om mottatt oppdrag kan gjennomføres, eller om det inneholder feil (tilsvarer mottaks- og avvisningsretur).

  - Camt.054d: debetmelding som sendes betaler når betalingsdag (forfall) for betalingen skjer og beløp overføres til mottaker (tilsvarer avregningsretur).

  - Camt.055: stoppeanmodning eller kanselleringsmelding for tidligere innsendt betalingsoppdrag som ennå ikke er gjennomført.

  - Camt.029: resultat av kansellering som sendes fra banken (som svar på camt.055). 

 • På sikt vil Norske banker innføre det nye formatet også for innenlandstransaksjoner. Planen er at alle filbaserte meldinger som kvitteringer og kontoutskrifter, også blir sendt i det nye formatet.

  Telepay og Edifact er planlagt å utgå i løpet av 2018.