Hvordan redigerer jeg en lønnskjøring?

Etter at du har opprettet en lønnskjøring har du mulighet til å redigere den. Du kan også redigere eksisterende lønnskjøringer ved å gå til Lønn og Lønnskjøring. Her får du opp en liste med alle lønnskjøringer, som enten har status OpprettetAvregnet eller Bokført. Du kan ikke redigere lønnskjøringer som er avregnet eller bokført. Ved feil i slike lønnskjøringer må du nullstille lønnskjøringen i stedet for å redigere.

 

1. Det første du ser i lønnskjøringen er et sammendrag. Dette kan senere hentes fram ved å trykke på Sammendrag

Sammendraget viser beløp til utbetaling, grunnlag for arbeidsgiveravgift (AGA), antall ansatte på kjøringen, grunnlag for feriepenger og forskuddstrekk.

Under Utvalg finner du innstillingene du valgte da du opprettet lønnskjøringen. Disse kan du endre ved å trykke Rediger utvalg. Dersom lønnsslippene skal inneholde en fast tekst, kan du også sette den inn ved å trykke Legg til fritekst

regnskapsprogram-administrer-lonnskjoring-1

2. Dersom du ikke har ansatte med faste poster eller trekk, eller du har valgt å ikke inkludere faste poster, starter du med en tom lønnskjøring. Da kan du velge Hent ansatte. Du kan hente flere ansatte så lenge du ikke har fullført lønnskjøringen.

Når du har hentet opp en ansatt kan du registrere lønnspostene på den ansatte. Forskudd og trekk kan settes inn direkte i lønnskjøringen på den ansatte ved å velge enten trekk eller forskudd.

I oversikten over ansatte vil det også være en varseltrekant ved siden av navnet på ansatte det mangler informasjon på, for eksempel skattekort eller kontonummer. Denne informasjonen må legges inn på ansattkortet til den ansatte før du kan fullføre lønnskjøringen. 


3. Under Flere valg kan du 

  • generere feriepenger
  • registrere variable lønnsposter
  • slette lønnsavregning
  • rekalkulere skatt
  • gå til liste over lønnsarter for å se, redigere eller opprette nye

Hvis du velger å slette en lønnskjøring som allerede er bokført, må du også kreditere lønnsbilaget. 

Du kan ikke slette en lønnskjøring som det er sendt inn a-melding på. Da må du nullstille den i stedet.


4. Når du har lagt inn de ansatte og lønnspostene som skal være med på lønnskjøringen trykker du Fullfør lønnsavregning

Du får da opp valg som spesifiserer hvordan du vil avslutte lønnskjøringen. Vi anbefaler at du setter kryss på alle valgene med en gang dersom du er sikker på at du ikke skal gjøre flere endringer på lønnskjøringen. 


5. Når lønnskjøringen er avregnet eller bokført får du opp et statusbilde som viser nåværende status, samt detaljer. 


6. Neste steg er å bokføre lønnskjøringen. Det er to måter å bokføre en lønnskjøring på. Du kan gjøre det samtidig som du avregner den (anbefalt) eller etter at den er avregnet fra statusbildet i lønnskjøringen. Gå til hjelpeartikkel om bokføring av lønnskjøringen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }