Hvordan avstemmer jeg banken med autobank?

1. I menyen velger du Bank og Bankavstemming. Til venstre ser du inn- og utbetalinger på kontoer fra nettbanken. På høyre side ser du hva du har ført på bank i regnskapet.

2. Velg bankkonto i nedtrekksmenyen oppe til venstre.

3. Du kan gjøre bankavstemmingen på tre måter:

 • Manuelt
  Regnskapsprogrammet foreslår hvilke poster som passer sammen, eller du kan velge poster manuelt. Når du har valgt poster klikker du på Bokfør. Du kan også velge flere poster fra regnskapet som hører sammen med én inn- eller utbetaling fra banken.
 
 • Automatisk
  Klikk på Avstem automatisk. Velg hvor mange dager det kan være mellom inn- og utbetalingene på konto og i regnskapet. Du kan også velge hvor store forskjeller det kan være i beløpet. Trykk på Kjør automatisk kobling.
 
 • Bokfør rett fra bankavstemming
  Merk posten og klikk Bokfør transaksjon. Konto legges riktig på debet eller kredit, og du kan legge inn riktig motpost, og laste opp vedlegg hvis du trenger. 

  Når du kommer tilbake til bankavstemmingen må du koble postene sammen. Har du ført noe feil i regnskapet, kan du trykke på bilaget og de tre prikkene til høyre på linjen for å rette det.