Hvordan setter jeg opp standardblankett med logo?

Under Blankettoppsett kan du sette opp standardblankett for faktura, ordre, tilbud og purring, samt legge inn logo for bedriften. Du kan også endre standardspråk for utgående faktura. 

1. Gå til Innstillinger og Salg, og velg Blankettoppsett

regnskapsprogram-blankettoppsett-1

Innstillinger for blanketter

Vis logo og/eller firmanavn: Velg om du vil vise firmanavn, logo, eller begge deler i fakturablanketten. 

Plassering av logo på blanketten: Velg om du vil vise logoen til høyre eller venstre på blanketten. 

Standard språk: Velg om du ønsker norsk eller engelsk som standardspråk på utgående faktura. Merk at produktnavn og tekst ikke endres automatisk til engelsk, og at eventuelle produkter må lagres med engelske navn dersom det er ønskelig at dette skal stå på engelsk i fakturaen. 

Vis KID i fakturablankett: Sett hake her for å vise KID-nummer på faktura. 

Slå sammen faktura og dokumenter til én fil: Sett hake her for å slå sammen faktura og dokumenter til én fil. 

Under Faktura, Ordre, Tilbud og Purring legger du inn spesifikasjoner som handler om Standard blankett og Fast tekst for disse blankettene. Standardblankett for faktura er nødvendig å spesifisere for at blant annet utsendelsesplan, massefakturering og gjentakende faktura skal fungere. 


Logo til blankett

Du kan legge inn logo som skal være synlig i tilbud, ordre og faktura. Vi støtter .jpg- og .png-filer. Klikk på Last opp for å laste inn bilde av logo til bedriften. Denne vil nå vises på fakturablanketten når kundene faktureres. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }