Hvordan kan jeg bokføre en lønnskjøring på nytt?

Etter at en lønnskjøring er bokført, kan du velge å bokføre den på nytt, for eksempel hvis det opprinnelige bilaget ble bokført på feil dato. Vi anbefaler da å først laste ned konteringssammendraget på det opprinnelige bilaget.

Husk at du må kreditere det opprinnelige bilaget hvis du velger å bokføre lønnsbilaget på nytt, slik at du ikke får avvik mellom det som er bokført og det som er innrapportert på a-meldingen for perioden. 

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring. Trykk deg inn på lønnskjøringen du ønsker å bokføre på nytt. 


2. Trykk på de tre prikkene bak Bokført og velg Konteringssammendrag. Du får nå muligheten til å laste ned konteringssammendraget på det opprinnelige bilaget. 

 


3. Trykk på de tre prikkene bak Bokført igjen og velg Bokfør på nytt

4. I vinduet som kommer opp nå, kan du endre bokføringsdato og type bilag. Dersom du velger å endre type bilag, må du generere konteringssammendraget på nytt ved å trykke på Generer på nytt


5. Når du er ferdig å endre bokføringsdato og/eller type bilag, trykker du på Bokfør for å bokføre konteringssammendraget til lønnsavregningen. Det opprinnelige bilaget kan da krediteres.