Hvordan bruker jeg fordelingsnøkler?

Fordelingsnøkler brukes til å fordele regnskapsmessige transaksjoner på ulike kostnadssteder (dimensjoner).

Slik lager eller redigerer du en fordelingsnøkkel

  • Gå til Regnskap og Fordelingsnøkler i menyen.
  • Dersom du ikke har fordelingsnøkler fra før, kan du legge inn navn og parametre med en gang. Har du eksisterende fordelingsnøkler, trykk på Opprett ny først for å lage en ny. Du kan også redigere eksisterende fordelingsnøkler hvis du ønsker det.
  • Trykk på Lagre

I eksemplet under er det satt opp en fordeling av leiekostnader mellom to avdelinger. 70 % av leiekostnadene blir bokført med avdeling verksted og 30 % med administrasjon.


Knytte fordelingsnøkkelen til en fast hovedbokskonto

Hvis ønskelig kan du koble fordelingsnøkkelen opp mot en konto i kontoplanen slik at fordelingen skjer automatisk. 

  • Gå til Regnskap og Kontoplan i menyen. 
  • Finn kontoen som skal bruke fordelingsnøkkelen og klikk på denne i tabellen. (Trykk i tabellen, ikke på selve kontonummeret.)
  • Under Detaljer til høyre for tabellen finner du Fordelingsnøkkel. Velg den aktuelle fordelingsnøkkelen ved å søke etter navnet, eller klikk på forstørrelsesglasset og velg den fra listen. 
  • Når du har valgt riktig fordelingsnøkkel, trykk på Lagre