Hvordan fakturerer jeg timer?

Dersom du har ført timer mot en ordre, kan de faktureres. Merk at du først må ha koblet relevante timearter mot produkt.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Fakturere timer. Klikk på Ny overføring for å starte en ny veiviser hvor du velger hvilke timer som skal overføres. Timene overføres først når du har fullført veiviseren.

fakturere-timer-1

2. Velg hvilken periode du skal hente timer fra, om det er egne timer eller timer knyttet til alle medarbeidere, og om timene skal hentes fra det som er registrert mot kunde, ordre eller prosjekt. Har du ført timer mot mer enn én av disse dimensjonene vil timene kun legge seg mot en av dem. Dersom du fører timer mot både en ordre og et prosjekt, vil disse timene kun ligge mot ordre i vinduet for fakturering av timer.


3. Velg hvilken kunde eller ordre timene skal overføres mot. Dersom du velger kunde, vil det opprettes en ny ordre. 


4. Velg produkt timene skal føres mot. Dersom timearten er koblet mot et produkt, vil dette komme opp automatisk.


5. Velg hvordan du ønsker at visningen av timer skal fremkomme på ordre. Hvis du har ført flere linjer mot ulike dimensjoner (for eksempel prosjekt eller avdeling), må du sette hake på Splitt på dimensjon for at linjene skal fremkomme korrekt på ordre. Klikk på Videre for å fullføre overføringen.


Hvis timene er ført mot kunde vil det bli opprettet en ny ordre. Dersom timene er ført mot en eksisterende ordre legges de på denne ordren. I listevisningen under
Fakturering av timer finner du en oversikt over alle ordre det er overført timer til.

Tips: Når ordren er overført til faktura kan timeliste legges ved fakturaen. Du vil få valg om å inkludere dette vedlegget i det du fakturerer. Denne timelisten vil vise timer til ordre, ikke nødvendigvis medgått tid.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }