Hvordan oppretter jeg en ny timebruker?

Hvis du skal legge inn en person som timebruker og timene skal overføres til lønn, må personen være opprettet som ansatt i lønnsmodulen. Se hvordan du oppretter ny ansatt.   

Hvis personen selv skal føre timer knyttet til sin bruker i systemet, opprettes det timebruker automatisk første gang vedkommende bruker funksjonen. Da trenger du ikke å opprette timebruker manuelt som vist under. 

1. Gå til Timer i venstremenyen. Klikk på Timebrukere og Ny timebruker

opprette-timebruker-1

2. Legg inn Navn og knytt opp personen opp mot en ansatt fra ansattregisteret. Bruk søkefeltet for å bla gjennom ansatte i selskapet. Klikk deretter på Lagre for å administrere flere innstillinger på personen.


3. Klikk på Detaljer for å registrere følgende:

  • Stillingsmal: Definerer hvor mange timer den ansatte skal jobbe per uke. Standard stillingsmal i systemet er 37,5 timer.
  • Prosent: Den ansattes stillingsprosent.
  • Firmanavn: Selskapet den ansatte jobber i.
  • Beskrivelse: Beskrivelse av den ansattes arbeidstid.
  • Startdato: Dato den ansatte skal begynne å registrere timer fra.
  • Sluttdato: Eventuell sluttdato for den ansatte. Dette feltet er ikke påkrevd.
  • Aktiv: Sett hake her dersom den ansatte skal være aktiv i timeregistreringsmodulen.
  • Team: Her kan du knytte personen mot et team. Dette er kun aktuelt dersom det skal benyttes team for timegodkjenning.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }