Hvordan bokfører jeg det jeg betaler for SpareBank 1 Regnskap?

Hver måned blir du trukket for kostnader knyttet til SpareBank 1 Regnskap direkte fra din driftskonto. Når selskapet ditt har koblet sammen bank og regnskap, vil beløpet automatisk komme på egen linje på venstresiden under Bank og BankavstemmingTransaksjonen vil ha en slik tekst: DIV.OMK. SB1 Regnskap Mars 2021 (fakturanummer).

1. Finn din faktura

  • Trykk på Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon. Velg deretter Selskapslisenser og Forbrukshistorikk.
  • Når du har funnet perioden du skal hente bilag for, trykk på de tre prikkene helt til høyre på linjen og velg Send til innboks. Fakturaen ligger nå i innboksen.
Bokføring av systemkostnader.

2. Bokfør fakturaen

  • Gå til Utgift i venstremenyen og velg Innboks
  • Klikk på Valg bak den aktuelle fakturaen og velg Registrer regning
  • Legg inn alle fakturadetaljer. Fyll ut kostnadskonto med for eksempel 6552. 
  • Klikk på den grønne pila oppe til høyre og velg Bokfør og merk som betalt, ettersom den allerede er betalt. 
  • Trykk på Registrer betaling i neste vindu. 
  • Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming
  • Nå vil du se trekk fra bankkonto på venstre side og det bokførte bilaget på høyre side. Marker de to postene og trykk Avstem
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }