Hvordan gjør jeg tilbud om til faktura eller ordre?

I SpareBank 1 Regnskap kan du enkelt gjøre et tilbud om til en faktura eller en ordre. 

1. Gå til Salg og Tilbud. (Hvis du ikke finner Tilbud i menyen, må du trykke på Rediger menyvalg helt nederst i menyen og huke av for Tilbud). Her får du oversikten over alle tilbud og status på disse. 

2. Trykk på Nytt tilbud

regnskapsprogram-tilbud-til-faktura-ordre-1

3. Registreringsvinduet i Tilbud fungerer på samme måte som i Faktura, men det er noen unike forskjeller du må legge merke til:

Tilbud: Du får valgene Tilbudsdato og Gyldig til dato

Faktura: Du får valgene Forfallsdato og Purringer

Utover dette vil samtlige data følge med hele veien fra tilbud til faktura. Når du har lagt inn all informasjon, trykker du Registrer


4. Klikk på pilen oppe til høyre for å få opp flere forskjellige valg. De mest vanlige er: 

  • Send tilbudet til kunden
  • Overfør til ordre
  • Overfør til faktura

Når du overfører et tilbud til faktura, blir all informasjon tatt med og du blir sendt rett til fakturakladd med korrekt informasjon fra tilbudet.


5. Gjør eventuelle justeringer og trykk deretter Fakturer og send på vanlig måte. 


6. Når tilbudet er overført, oppdateres statusen på tilbudet. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }