Jeg har ikke BankID, kan jeg få Bank+Regnskap?

Nei, dessverre. Nettbank Bedrift er en viktig del av Bank+Regnskap, og er avhengig av BankID.

Vi kan derfor ikke gi Nettbank Bedrift til selskaper hvor den som signerer på vegne av selskapet og/eller skal administrere selskapets kontoer ikke har BankID.