Bestille VPS konto

Er foretaket registrert i Norge?
Foretaket skatter til Norge
Jeg bekrefter at foretaket ikke er registrert i, eller skatter til USA.
Jeg bekrefter at foretaket ikke har betydelige eiere (eierandel over 25%) som er amerikanske statsborgere eller er skattemessig hjemmehørende i USA.

Informasjon knyttet til VPS-konto

For føring av VPS-konto betales gebyr i hht SpareBank 1 SR-Bank ASAs (SR-Bank) til enhver tid gjeldende prisliste. SR-Bank gis fullmakt til å belaste den ovenfor oppgitte bankkonto for bruk av VPS-kontoen. Dersom bankkonto ikke er oppgitt, utstedes giro for beløpet, tillagt fakturagebyr, som undertegnede må betale innen betalingsfristens utløp.

Angrerett: Kunder kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte sin VPS-konto. For enkelte tjenester tilbudt av SR-Bank er det imidlertid et krav om at kunden har VPS-konto i SR-Bank.

Radioknapper