Ny/endre administrator i nettbank bedrift

Administrator i nettbank bedrift har utvidet tilgang til konto og tjenester, og har blant annet fullmakt til å legge til nye brukere og delegere tilganger videre.

Avtaledokumenter signeres av daglig leder og ny administrator ved bruk av BankID. Begge vil motta SMS og e-post med informasjon om signeringen når den er klar.

Gjelder bestillingen

Ny administrator forutsetter at alle deltakere i nettbank avtalen har signert gjeldende Nettbank bedrift tilleggsavtale hvor administrators rolle er akseptert.

Er administrator samme person som daglig leder?

Dersom administrator er samme person som daglig leder, er det ikke nødvendig å fylle ut feltene for daglig leder.