Hvordan tilbakefører man penger fra en skattetrekkskonto?

Henvend deg til skatteetaten lokalt og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Du kan også søke om å frigi midler fra skattetrekkskonto på skatteetaten sine sider.

Fyll ut dette skjema for frigivelse av midler på skattetrekkskonto under når du har mottatt bekreftelse fra skatteetaten.