Når må jeg betale tilbake kassekreditt for små bedrifter?

Du velger selv når du vil betale ned på kassekreditten. Merk at kassekreditten er et kortsiktig lån på ett år, og ved fornyelsesprosessen kan lånet forlenges, avsluttes eller rammen nedjusteres av Aprila. Da vil det opprettes en nedbetalingsavtale for å hjelpe deg i mål.