• Aprila Bank tilbyr mellom 50.000 og 2.000.000 kroner i kassekreditt, og regner automatisk ut hvor mye de kan tilby akkurat deg når du går gjennom søknadsprosessen.