Hvorfor tilbyr dere kassekreditt for små bedrifter?

For å kunne tilby kreditt til små bedrifter benytter Aprila Bank næringskausjon heller enn pant for å sikre kassekreditten. Dette gjør at tjenesten kan tilbys til enda flere. Du kan lese mer om næringskausjon her.