• Når du aksepterer tilbudet fra Aprila Bank vil kreditten tilgjengeliggjøres for deg enten i Aprila nettbank eller på din driftskonto hvis du huker av for dette i søknadsprosessen. Det vil settes opp AutoGiro for månedsgebyr og eventuelle påløpte renter.