Kan selvstendige næringsdrivende ha obligatorisk tjenestepensjon?

Det er ikke lovpålagt å spare til pensjon for selvstendige næringsdrivende, men det er likevel mulig. Du kan spare fra 2 til 7 % av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G. Du kan få skattefradrag for inntil 50 % av det du betaler. Du kan også knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.