Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

Hva er et pensjonskapitalbevis?
Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter i en bedrift med en innskuddsbasert pensjonsordning. Pengene utbetales som en del av din samlede pensjonsutbetaling.

Når kan jeg starte utbetaling?
Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år, og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år.

Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (92.576 kroner pr 01.mai.2016) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden automatisk kortet ned slik at årlig pensjon øker.

Pengene blir utbetalt månedlig sammen med din øvrige pensjon, og beskattes som pensjonsinntekt.

Kan jeg selv spare videre på et pensjonskapitalbevis?

Nei, det er ikke mulig å spare videre på et pensjonskapitalbevis.

Hva er forskjellen på et pensjonskapitalbevis og en fripolise?
Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning. Fripolise er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i en bedrift med en ytelsesbasert tjenesteordning.

Kan jeg slå sammen pensjonskapitalbevisene mine?
Har du flere pensjonskapitalbevis, lønner det seg å slå disse sammen fordi du slipper unødvendige kostnader. Her finner du skjema for å slå dem sammen. 

Det finnes ulike typer pensjonskapitalbevis. Har du Pensjonskapitalbevis med avkastningsgaranti og vil slå det sammen med Pensjonskapitalbevis med investeringsvalg, må du si fra deg avkastningsgarantien. Pensjonskapitalbevis fra kollektiv livrente kan ikke slås sammen pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon.

Logg inn på www.sparebank1.no/minpensjon hvis du lurer på hvilken avtale du har.

Hva er belastet forvaltningshonorar?
Prisen til fondsforvalter. Honoraret er trukket fra fondskursen.

Hva koster det å ha pensjonskapitalbevis hos SpareBank 1?
Du betaler forvaltningshonorar og avtalegebyr for ditt pensjonskapitalbevis.

Størrelsen på forvaltningshonoraret avhenger av investeringsvalget ditt. For Alderstilpasset investeringsprofil varierer prisene fra 1,35 % ved 100 % aksjer til 0,99 % i utbetalingstiden, når aksjeandelen er 20 %.

Det belastes et årlig avtalegebyr på 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G) per avtale. Mottar du avtaledokumenter per post, er avtalegebyret 0,6 % av G.

Hvordan kan jeg flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1?
Å samle pensjonen på ett sted er lurt, da får du oversikt, kontroll og lavere gebyr. Fyll ut det elektroniske flytteskjemaet som finnes på www.sparebank1.no/pkb

Fordeler ved å flytte og samle pensjonskapitalbevis:

  • Man har kun én avtale å forholde seg til
  • Bedre oversikt over pensjonen
  • Én samlet utbetaling ved uttak av pensjonen
  • Slipper unødvendige gebyrer
  • Gode investeringsvalg tilpasset din alder

Hvordan investeres pengene?
Når du flytter pensjonskapitalbevis til Sparebank 1 får du automatisk Alderstilpasset investeringsprofil. Det innebærer at vi gradvis reduserer andelen aksjer i porteføljen din når det nærmer seg utbetalingsstart. Dette reduserer risikoen for store svingninger på sparesaldoen din.

Du kan endre investeringsvalg ved å logge inn med BankID på www.sparebank1.no/minpensjon. Du kan bytte fond og investeringsportefølje uten ekstra kostnader og/eller skattemessige konsekvenser.

 

Spesielt for LOfavør Pensjonskapitalbevis

Hva skiller LOfavør Pensjonskapitalbevis fra vanlig pensjonskapitalbevis hos SpareBank 1?
Som medlem av et LO-forbund får du de beste vilkårene til SpareBank 1. LOfavør Pensjonskapitalbevis gir deg

  • Lavere forvaltningskostnader – Eksakt pris avhenger av din alder og medfølgende aksjeandel, men er i snitt 34 % lavere enn for et pensjonskapitalbevis i SpareBank 1 med ordinære vilkår.
  • Garanti mot negativ avkastning i utbetalingsperioden.


Koster det noe å flytte til LOfavør Pensjonskapitalbevis?
Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1. Fyll ut et elektronisk flytteskjema på www.sparebank1.no/lofavorpkb 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }