Skjema, pensjon - for bedriftskunder

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr bedriftskunder. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.

Har bedriften forsikring både i SpareBank 1 Forsikring og i Fremtind, må du melde krav begge steder. Gjelder kun uførhet og dødsfall.


For bedrifter  Beskrivelse
Opplasting av ansattopplysninger for tilbud Skjema som brukes for opplasting av ansattopplysninger etter avtale med en rådgiver
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for opphør Meld opphør, oppsigelse eller slå avtalen sammen med annen tjenestepensjonsavtale
Skjema for innmelding Gjelder ytelsespensjon
Skjema for medlemsendring Gjelder ytelsespensjon
Skjema for utmelding Gjelder ytelsespensjon
Skjema for kjøp av individuell lederpensjon Gjelder kjøp av Bedriftseid Pensjonssparekonto, Ansatteid Pensjonssparekonto og
Ansatteid IPS
Endre navn og organisasjonsnummer Endre navn og organisasjonsnummer på bedriftsavtalen
Innskuddspensjon – Endring av forvaltningsform og oppstartsprofil Endring av forvaltningsform og oppstartsprofil for bedriftsavtale
Fullmaktsskjema Pensjonsportalen Gi tilgang til Pensjonsportalen for tredjepart eller andre i selskapet dersom dette ikke
kan gjøres i portal
Endre opptaksbetingelser, alder og stillingsprosent obligatorisk
tjenestepensjon
Endre opptaksbetingelser, alder og stillingsprosent i henhold til nytt regelverk for
obligatorisk tjenestepensjon. 
Bytte bank/megler Skjema for endring av distribusjon
   
For companies Description
Register new member (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance
Change existing membership (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension
End membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }