Finansiering av eksport

Gjennom samarbeid med Eksportfinansiering Norge om Arbeidskapitalgaranti, kan vi tilby finansiering av arbeidskapital for eksportrettede bedrifter. 

EksFin logo.
pengesekk. illustrasjon.

Bedriften kan få tilgang til tidligere eller mer finansiering enn den normalt ville fått.

Tar penger av pengestabel.

Kan kombineres med annen finansiering fra SpareBank 1 SR-Bank eller Eksportfinansiering Norge.

Snekker med hammer.

Ordningen er også tilgjengelig for underleverandører til norske eksportbedrifter.

Hvem er Arbeidskapitalgaranti for?

Dame som skjønner noe.

Arbeidskapitalgaranti er ment for eksportbedrifter, og er i utgangspunktet best egnet for finansieringer over 5 millioner kroner.

Det vil si:

  • enten bedrifter som har minst 20% av sine driftsinntekter ved direkte eksport fra Norge til utlandet
  • eller bedrifter som har minst 20% av sine driftsinntekter ved indirekte eksport fra Norge til utlandet, det vil si ved salg til andre bedrifter som igjen driver med direkte eksport fra Norge til utlandet
  • eller bedrifter som banken forventer at vil oppnå minst 20% av sine driftsinntekter ved direkte eller indirekte eksport innen 12 måneder etter signering av kassekredittavtalen med banken.

Interessert i ordningen?

Kontakt din bedriftsrådgiver i banken, eller kundesenter bedrift på tlf 915 02002.

Du kan også lese mer på Eksportfinansiering Norge sine sider.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }