Finansiering av eksport

Gjennom samarbeid med Eksportfinansiering Norge om Arbeidskapitalgaranti, kan vi tilby finansiering av arbeidskapital for eksportrettede bedrifter. 

EksFin logo.

Bedriften kan få tilgang til tidligere eller mer finansiering enn den normalt ville fått.

Kan kombineres med annen finansiering fra SpareBank 1 SR-Bank eller Eksportfinansiering Norge.

Ordningen er også tilgjengelig for underleverandører til norske eksportbedrifter.

Hvem er Arbeidskapitalgaranti for?

Arbeidskapitalgaranti er ment for eksportbedrifter, og er i utgangspunktet best egnet for finansieringer over 5 millioner kroner.

Det vil si:

  • enten bedrifter som har minst 20% av sine driftsinntekter ved direkte eksport fra Norge til utlandet
  • eller bedrifter som har minst 20% av sine driftsinntekter ved indirekte eksport fra Norge til utlandet, det vil si ved salg til andre bedrifter som igjen driver med direkte eksport fra Norge til utlandet
  • eller bedrifter som banken forventer at vil oppnå minst 20% av sine driftsinntekter ved direkte eller indirekte eksport innen 12 måneder etter signering av kassekredittavtalen med banken.

Interessert i ordningen?

Kontakt din bedriftsrådgiver i banken, eller kundesenter bedrift på tlf 915 02002.

Du kan også lese mer på Eksportfinansiering Norge sine sider.