Byggelån

Skal bedriften gjennomføre et byggeprosjekt? Da er byggelån et fleksibelt alternativ.

Søk om byggelån til aksjeselskap:

Byggelånet er en låneramme som sikrer deg finansiering gjennom byggeprosessen.
Du betaler kun renter for den delen av lånet du bruker.
Vi gir deg økonomiske råd og er i tett dialog med deg under hele prosjektet.

Renter og betingelser

  • Du betaler kun renter for den delen av lånet du bruker.
  • I tillegg betaler du en kvartalsvis provisjon av lånerammen du har fått innvilget.
  • Når bygget er ferdig, blir byggelånet gjort om til et nedbetalingslån eller innfridd.

Ta kontakt for pristilbud


rekkehus

Hvordan fungerer et byggelån?

Du får utbetalt lånet i takt med at bygget blir oppført. Byggelånet kan brukes til både nybygg og rehabilitering. Før du søker byggelån, bør du vite at:

  • byggelån kan ha høyere rente enn andre langsiktige lån. Derfor vil det lønne seg å ha en kortest mulig byggeperiode.
  • byggelånet er en låneramme som vi i banken disponerer for deg. Det vil si at vi godkjenner betalinger over byggelånet underveis i byggeprosjektet.
  • en byggekontrollør vil i noen tilfeller kontrollere budsjettet, kostnadene og kvaliteten på byggeprosjektet ditt. Det er en sikkerhet for både bedriften og banken. 

Møte med rådgiver hos oss?

Ta gjerne med 

  • regnskap
  • prosjektbudsjett
  • finaniseringsplan

Jo bedre dokumentasjon du har med, dess raskere får du svar på hvor mye du kan låne.