Aksjehandel med megler

Vi samarbeider med SpareBank 1 Markets
og  aksjehandel for våre kunder håndteres av dem. De tilbyr fullservice aksjehandel med mulighet for personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.


Du får personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.
De har god kjennskap og kontakt med lokalt næringsliv og investormiljø.


Ta kontakt med aksjemegler i SpareBank 1 Markets direkte på telefon 24 14 74 80