Aksjehandel med megler

Vi samarbeider med SpareBank 1 Markets
og  aksjehandel for våre kunder håndteres av dem. De tilbyr fullservice aksjehandel med mulighet for personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.


  • Du får personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.
  • De har god kjennskap og kontakt med lokalt næringsliv og investormiljø.


Ta kontakt med aksjemegler i SpareBank 1 Markets direkte på telefon 51 20 25 25