Byggelån

Skal bedriften bygge nytt eller renovere eldre bygninger? Da er byggelån et fleksibelt alternativ.

Bedriften din slipper å pådra seg unødvendige låneutgifter før kostnadene i prosjektet påløper.
Lånet dekker avtalte kostnader i byggeperioden.
Vi gir deg økonomiske råd og er i tett dialog med deg under hele byggeprosessen.

Merk at kun aksjeselskap kan søke om lån på knappene ovenfor.
Enkeltpersonforetak kan søke herPriser og vilkår

 • Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter.
 • I tillegg betaler du kvartalsvis provisjon av innvilget byggelånsramme.
 • Når bygget er ferdig gjøres byggelånet om til et nedbetalingslån eller innfris.

Hvordan fungerer et byggelån?

Et byggelån utbetales i takt med oppføringen av bygget. Byggelånet kan omfatte både nybygg og omfattende rehabilitering. Før du søker byggelån bør du vite at:

 • Byggelån kan ha høyere rente enn andre langsiktige lån, derfor vil en kortest mulig byggeperiode lønne seg.
 • Byggelånet etableres som en kredittramme og disponeres etter avtale med banken.
 • I noen tilfeller benyttes en byggekontrollør, og da vil denne ivareta budsjettkontroll, kostnads- og kvalitetskontroll. Dette er en sikkerhet for både bedriften og banken. 
 • Hvis byggelånet ikke er innfridd når bygget er ferdigstilt blir byggelånet omgjort til et vanlig nedbetalingslån.
murer jobber med mur prosjektforsikring

Før møte med rådgiver

Ta gjerne med: 

 • Siste regnskap
 • Budsjett
 • En oversikt over kostnader
 • Tegninger, målebrev og situasjonskart
 • Finansieringsplan
 • Utkast til kontrakt med byggefirma

Husk at jo bedre dokumentasjon du har med, jo raskere kan du få en avklaring på hvor mye du kan låne.