Finansiering av innovasjon og vekst

I samarbeid med Innovasjon Norge tilbyr vi innovasjonslån og vekstkreditt.
Dette er finansieringsprodukter som er rettet mot bedrifter som skal foreta en innovativ investering eller er i vekst. 
Les mer om ordningen her
 
Vekstgarantiordningen på 1-2-3

Lurer du på om din bedrift kan søke om innovasjonslån eller vekstkreditt? Her får du en kjapp innføring.

Hvem kan søke? 

Innovative og raskt voksende bedrifter med færre enn 250 ansatte kan søke om finansiering gjennom vekstgarantiordningen. Bedriften må ha en omsetning på under 50 millioner euro, eller en balanse på under 43 millioner euro, basert på siste offentlig tilgjengelige årsregnskap. I tillegg må bedriften oppfylle ett eller flere innovasjons- og vekstkriterier. Før du søker bør du gjøre deg opp en formening om hvilke av kriteriene bedriften oppfyller. 

Hva kan pengene brukes til? 

Bedriften kan søke om enten innovasjonslån eller vekstkreditt. Ordningen kan brukes til å finansiere de fleste kapitalbehov, det vil si både investeringer, drift og arbeidskapital. Innovasjonslån og vekstkreditt gjennom vekstgarantiordningen kan ikke brukes til å refinansiere eksisterende gjeld. 

Hvilke betingelser gjelder? 

Lånebeløp er mellom 250.000 og 4 millioner kroner, og med mulighet for å søke om avdragsfri periode på 1 eller 2 år fra utbetalingstidspunktet. Løpetiden for nedbetalingslån er mellom ett og 10 år. Løpetiden kan forlenges underveis, men innenfor en total løpetid på 10 år. For driftskreditt er løpetiden maks tre år, men minimum ett år. Driftskreditt kan gjøres om til nedbetalingslån, men innenfor en samlet løpetid på 10 år.

Fordeler med lån og kreditt gjennom vekstgarantiordningen 

  • Bedriften får tilgang til tidligere eller mer finansiering enn den normalt ville fått, 
  • gjerne i kombinasjon med ytterligere lån fra enten bank eller Innovasjon Norge,
  • som gir et bedre grunnlag for å skaffe nødvendig egenkapital.