Consulting

Trenger du en økonomi- eller regnskapssjef, vurderer du generasjonsskifte eller salg av virksomheten din? Våre erfarne rådgivere hjelper deg gjerne. 

mann som smiler. bilde
Et helhetlig tjenestetilbud innen M&A, prosjekter og management consulting.
Vi hjelper med å finne løsninger som er tilpasset ditt behov.
Hos oss får du profesjonell rådgivning fra våre dyktige og erfarne folk.

Vi lykkes når kundene lykkes

Velger du å ha SR-Bank Consulting som rådgiver, vil du gjennom vår lokale tilstedeværelse, innsikt og kompetanse, få tilgang på et ledende kompetansemiljø innen profesjonell rådgivning til bedrifter, ledelse og eiere.

Dette kan vi hjelpe din bedrift med

Vår consulting-avdeling hjelper kundene våre med å navigere gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomført transaksjon. Hos oss kan du være trygg på at du får tilgang på dyktige folk som har lang erfaring med transaksjonsprosesser og god kjennskap til ulike problemstillinger som kan dukke opp underveis. Teamet består av personer som har ulik spisskompetanse og vi skreddersyr prosesser etter dine behov. 

Vi kan hjelpe med: 

 • Salg av virksomheter – prosess fra forberedelser til gjennomføring 
 • Kjøp av virksomheter – prosess fra søk til gjennomføring
 • Eierstrategi og utvikling av aksjonærverdier
 • Forbedringsprosesser og klargjøring for salg
 • Strukturering og sammenstilling av informasjon med fokus på verdidrivere
 • Verdsettelse og verdiforventninger
 • Identifisere og følge opp potensielle kjøpere
 • Forhandlinger
 • Bistand knyttet til generasjonsskifte

Vi er en sparringspartner for deg som er daglig leder/CFO/regnskapssjef innenfor fagområdene finans, regnskap, skatt og avgift.

Hos oss får du dyktige folk med bred erfaring, du kan få hjelp innen løpende regnskapsføring, utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og til analysearbeid. Om du ønsker, kan vi gå inn i sentrale roller i administrasjonen. 

Vi kan hjelpe med: 

 • Etablering av styringsparametere, KPI'er i henhold til mål og definert strategi
 • Prising av selskapets produkter og tjenester
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Utarbeidelse av likviditetsprognoser
 • Forbedre arbeidskapital og likviditet, finansiering og internkontroll
 • Ansvar for regnskap, budsjetter og prosess mot revisor, bank og andre rådgivere
 • Etablering av controller-funksjon
 • Økonomisjef med ansvar for forbedringsprosesser, bidra som aktiv deltaker i ledergruppen
 • Ta initiativ for forretningsutvikling
 • IFRS bistand og rapportering

Etablere selskap og konsernstruktur

 • Optimalisere juridisk struktur i forhold til eierskap og drift
 • Sikre korrekt dokumentasjon og etterlevelse av formalia

Fusjoner og fisjoner

 • Utarbeide nødvendig dokumentasjon
 • Sikre effektiv og korrekt gjennomføring

Forbedringsprosesser og snuoperasjoner

 • Bistå ledelse og eier med identifisering av strategiske forbedringsprosesser
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp initiativ frem til de realiseres og kan måles

Styreforberedelser, protokoller og aksjonæravtaler

 • Hjelp ved utarbeidelse av dokumentasjon til styremøter
 • Håndtere formalia knyttet til styrets arbeid
 • Fungere som styresekretær med fokus på forretningsutvikling og forbedringsprosesser
 • Ressurs for styret og daglig leder i forbindelse med endringsprosesser
Strategi
 • Hjelp ved utarbeidelse og implementering av forretningsstrategi
 • Bistå i utarbeidelse av kapitalstrategi og vurdering av ulike finansieringsalternativ

Det kan være mange ulike grunner til at det blir nødvendig for din bedrift å få utarbeidet en verdivurdering. Verdsettelse er et tema som krever en grundig forståelse av markedet, selskapet, konkurrenter, samt finansiell og ikke-finansiell informasjon. Trenger du hjelp med dette, kan du være trygg på at våre dyktige folk har kompetanse og markedskunnskap til å kunne hjelpe med objektiv og uavhengig rådgivning. 

Vi kan hjelpe med:

 • Investeringsanalyse og verdivurdering som grunnlag for finansielle og strategiske beslutninger
 • Interne transaksjoner berørt av Aksjeloven
 • Fastsettelse av virkelig verdi av immaterielle eiendeler (allokering av kjøpesum/PPA)
 • Nedskrivningtest og kjøpesumallokering i forbindelse med regnskapsavleggelse
 • Økonomisk analyse for å sikre aksjonærverdier
 • Sakkyndig redegjørelse ved tvistemål
 • Kompensasjonsprogrammer for ansatte og styremedlemmer 

Vi i SR-Bank Consulting har i mange år vært her for kundene våre. Selskaper med deres eiere, har fått hjelp med et bredt spekter av rådgivningstjenester. Dette har gjort at vi i SR-Bank Consulting har fått en unik kombinasjon av fag- og industriekspertise. Her kan du være trygg på at våre dyktige rådgivere er løsningsorienterte og vant til å tilpasse seg krevende situasjoner og prosesser.

Med oss som din sparringspartner kan du være sikker på at vi vil jobbe tett
sammen, og har muligheten til å involvere flere spesialister om behovet skulle
oppstå.

Kontakt oss

Arve Bue

Leder SR-Bank Consulting


Britt Kjersti Jåstad

Management Consulting / Prosjekt Bergen

Marius R. R. Johnsen

Management Consulting / Prosjekt Stavanger


Lars Magne Rønnekleiv

M&A

Erling Rasmussen

Prosjekt Stavanger


Mateusz Lorentsen

Verdsettelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }