Lønn

Har bedriften ansatte, kan vi ta oss av alt knyttet til utbetaling og innrapportering av lønn.

Du kan være trygg på at både du og dine ansatte får utbetalt rett lønn til rett tid.
Vi sender inn a-meldingen og sørger for at arbeidsgiveravgift og skatt betales i tide.
Du får tilgang til et team av eksperter som alltid er oppdaterte på lover og regler.

Hvorfor er det lurt å sette bort lønnsoppgavene?

Lønnskjøring kan være komplekst, og det er mange lover og regler å sette seg inn i. Overlater du lønnstjenestene til oss, tar vi oss av all rapportering til det offentlige. Du slipper å tenke på fristene, og kan være trygg på at det som sendes inn er korrekt. 

Med oss på laget får du en lokal sparringspartner som kan hjelpe deg med det praktiske knyttet til lønn, feriepenger, sykepenger, reiseregninger og utlegg – i tillegg til en rekke andre personaloppgaver.

Lønnsoppgaver dere kan få hjelp med

Det kan være mange fallgruver i en lønnsprosess. Hos oss kan din bedrift få hjelp med blant annet:
  • Lønnskjøring
  • Reiser og utlegg
  • Andre godtgjørelser
  • Pensjonoppfølgning
  • Fagforening
  • Avstemming

Du kan være sikker på at du vil få svar på mer enn bare det ordinære når det gjelder skatt og lønn. 

Når lønnsprosessen er ferdig, er det viktig å få innrapportert i tide. Du kan få hjelp med blant annet:
  • A-melding
  • Skatt og arbeidsgiveravgift
  • SSB
  • Andre instanser

I vår lønnsavdeling får du tilgang på eksperter for rapportering innenfor lønnsfaget, og kan hjelpe din bedrift med alt fra feriepengeutbetaling til årsavslutning og andre rapporteringskrav.

HR-tjenester

Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker? Våre HR-rådgivere kan bistå i ulike faser av et ansettelsesforhold.

Forsikring

Gode bedriftsforsikringer trygger både bedriftens og de ansattes fremtid.

Pensjon

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon.

En komplett sparringspartner

Vi ønsker at du skal lykkes. Hos oss får du systemer som automatiserer både din og din regnskapsførers hverdag, og gode rapporteringsverktøy som gjør deg best mulig rustet for å ta gode beslutninger.

Din forretningspartner følger deg på veien og bruker fagspesialister innen økonomi, bank og finans når du trenger det lille ekstra.