Lønn

Har bedriften ansatte, kan vi ta oss av alt knyttet til utbetaling og innrapportering av lønn.

mann på sofa
Du kan være trygg på at både du og dine ansatte får utbetalt rett lønn til rett tid.
Vi sender inn a-meldingen og sørger for at arbeidsgiveravgift og skatt betales i tide.
Du får tilgang til et team av eksperter som alltid er oppdaterte på lover og regler.

person som gjør regnskap

Hvorfor er det lurt å sette bort lønnsoppgavene?

Lønnskjøring kan være komplekst, og det er mange lover og regler å sette seg inn i. Overlater du lønnstjenestene til oss, tar vi oss av all rapportering til det offentlige. Du slipper å tenke på fristene, og kan være trygg på at det som sendes inn er korrekt. 

Med oss på laget får du en lokal sparringspartner som kan hjelpe deg med det praktiske knyttet til lønn, feriepenger, sykepenger, reiseregninger og utlegg – i tillegg til en rekke andre personaloppgaver.

Et par gir high five

Lønnsoppgaver dere kan få hjelp med

Det kan være mange fallgruver i en lønnsprosess. Hos oss kan din bedrift få hjelp med blant annet:
  • Lønnskjøring
  • Reiser og utlegg
  • Andre godtgjørelser
  • Pensjonoppfølgning
  • Fagforening
  • Avstemming

Du kan være sikker på at du vil få svar på mer enn bare det ordinære når det gjelder skatt og lønn. 

Når lønnsprosessen er ferdig, er det viktig å få innrapportert i tide. Du kan få hjelp med blant annet:
  • A-melding
  • Skatt og arbeidsgiveravgift
  • SSB
  • Andre instanser

I vår lønnsavdeling får du tilgang på eksperter for rapportering innenfor lønnsfaget, og kan hjelpe din bedrift med alt fra feriepengeutbetaling til årsavslutning og andre rapporteringskrav.

HR-tjenester

Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker? Våre HR-rådgivere kan bistå i ulike faser av et ansettelsesforhold.

mann holder på en sparegris

Forsikring

Gode bedriftsforsikringer trygger både bedriftens og de ansattes fremtid.

Pensjon

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon.

En komplett sparringspartner

Vi ønsker at du skal lykkes. Hos oss får du systemer som automatiserer både din og din regnskapsførers hverdag, og gode rapporteringsverktøy som gjør deg best mulig rustet for å ta gode beslutninger.

Din forretningspartner følger deg på veien og bruker fagspesialister innen økonomi, bank og finans når du trenger det lille ekstra.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }