CFO-as-a-Service

Har din bedrift behov for en CFO med allsidig kompetanse som er tilpasset deres kapasitetsbehov?

kvinne i finansparken i stavanger. foto.
Økonomisjefens funksjon kan dekkes fra produksjonslokale til styrerom
Opptrer som sparringspartner, avlastning og støtte for selskapets administrasjon og styre
Din CFO-kontakt gir deg tilgang til all vår kompetanse, kapasitet og erfaring

CFO-tjenester tilpasset ditt behov

Gjennom SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner har du tilgang til CFO-tjenester som tilpasses din bedrifts behov. Du får den kompetansen du trenger, når du trenger og så mye som du trenger den.

Sammen med deg sørger vi for at økonomifunksjonen fungerer effektivt og gir styringsinformasjonen som ditt selskap trenger.

Dette kan du få hjelp med

Du får tilgang på en super-CFO som har "alt", fordi vi leverer tjenestene og ikke personen. Våre dyktige konsulenter er erfarne økonomiledere som har en variert bakgrunn fra økonomistyring, revisjon, regnskap, styrearbeid, strategiarbeid, finansering, likviditetsstyring, oppkjøp og salg av virksomheter.
 • Strategisk bistand til administrasjonen og/eller styre
 • Strategi- og forretningsprosesser
 • Risikovurderinger
 • Budsjett- og prognosearbeid
 • Kapitalstruktur og finansiering
 • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
 • Effektiv drift og styring av selskapets økonomifunksjon
 • Sette selskapets prosesser, prosedyrer og styrende dokumentasjon
 • Likviditets- og arbeidskapitalstyring
 • Oppfølging av løpende regnskap, årsregnskap og revisjon
 • Rapportering til ledelse, styre/eiere, banker og mndigheter
 • Målstyring, identifisering og implementering av korrigerende tiltak
 • Styreforberedelser, dokumentasjon, protokoller og aksjonæravtaler

Våre økonomisjefer vil kontinuerlig identifisere og evaluere problemstillinger, muligheter og forbedringer. Sammen vurderer vi tiltak som kan forbedre selskapets profitabilitet, likviditet, finansiering, vekst og utvikling.

Du får belyst muligheter og problemstillinger bedriften din står ovenfor, og våre konsulenter koordineres for å hjelpe deg med disse.

Hvorfor kjøpe CFO-tjenester? 

CFO-as-a-Service leverer en fleksibel økonomistyringsfunksjon der du som kunde får tilgang til hele vår kapasitet- og kompetansebase.

 • Hvis selskapets CFO har behov for økt kapasitet eller trenger å dekke kompetansespesifikke oppgaver.
 • Hvis selskapet har behov for økonomisk styring, men er i en situasjon hvor ansettelse ikke er hensiktsmessig.
 • Hvor selskapet har et variert og komplekst kompetanse- og/eller kapasitetsbehov.
 • Hvis selskapet trenger «litt» økonomisjef, men ikke nok til å forsvare full ansettelse.
 • Hvis selskapet ønsker å begrense administrasjonens størrelse, men har behov for å dekke økonomistyringsfunksjonen.
 • Hvis selskapet trenger å dekke rollen frem til en ansettelse er riktig eller rett kandidat for ansettelse er funnet.
 • Hvis selskapet trenger rask tilgang på ressurser eller har behov i forbindelse med langvarig fravær.

Vi leverer fra hele kompetansespekteret i tilpasset stillingsgrad.

Kontakt oss

Ellen Schiefloe
Leder CFO as-a-Service


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }