Rådgivning innen bærekraft

Det grønne skiftet byr på nye muligheter og utfordringer – og da kan det være godt å ha en bærekraftsrådgiver med på laget. 

Sikre at bedriften holder seg oppdatert på bærekrafts-reguleringer og lover
Se mulighetene som ligger i omstillingen og ta bærekraft inn som en del av driften
Få rådgivning og sparring med rådgivere som har bærekraftskompetanse
kvinne som peker på teksten til siden for henne. illustrasjon.

Dette kan vi hjelpe dere med:

Vi ser på hvor selskapet er i dag og bedriftens konkurrenter og kunder. I tillegg jobber vi med hvilke krav og forventninger investorene deres har. 

Våre analyser inkluderer: 

 • ESG (Environmental, Social and Governance) Due Dilligence: En ESG-analyse i forbindelse med transaksjoner, emisjoner og børsnoteringer
 • Investorbase: Få hjelp til å forstå krav og forventninger fra ulike typer investorer og kapitalmarkedet
 • Sustainalytics-vurdering: Få hjelp til å finne prioriterte områder og sette en benchmark mot konkurrenter 
 • Taksonomivurdering: Vi hjelper selskapet med å analysere status opp mot EU-taksonomien og hvilke muligheter som finnes for tilpasning
 • Vesentlighet- og interessentanalyse i tråd med GRI (Global Reporting Initiative)
 • Risikobaserte aktsomhetsvurderinger som går på menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden, i tråd med Åpenhetsloven
 • Vurdering av ESG-rating: Få hjelp til å forstå hva som kreves for å forbedre ESG-score eller rating
 • Scenarioanalyse til strategiprosesser
 • ESG-regulatorisk oversikt: Oversikt over hvilke eksisterende og kommende reguleringer som gjelder din bedrift

Hvordan kan vi gjøre ESG til et konkurransefortrinn? Vi planlegger, leder og bidrar inn i strategiprosesser for å gjøre bærekraftsarbeid til noe som er lønnsomt for virksomheten.

Dette gjør vi: 

 • Finner mulighetene for bærekraftig lønnsomhet
 • Hjelper med å sette riktig og lønnsomt ambisjonsnivå
 • Oppnår ESG-premium, som skaper verdier og sikrer langsiktig kapital
 • Lager strategi-veikart med detaljerte tiltak og KPIer
 • Konkretiserer mål knyttet til for eksempel utslipp, likestilling og HMS
 • Knytter viktige ESG-tema som klima, miljø og menneskerettigheter til deres overordnede strategi
 • Bidrar til å bygge ESG-kultur og kompetanse blant ansatte

Vi er med dere hele veien, og bidrar med støtte inn i prosjekter for implementering og videreutvikling av ESG-arbeidet. 

Slik kan vi bidra: 

 • Hjelpe med å innarbeide ESG i bedriftens styringssystem
 • Hjelpe med å utarbeide, revidere og videreutvikle styringsdokumenter
 • Bidra til kompetanseheving gjennom opplæring for ESG-ansvarlige, ansatte, ledelse og styret
 • Støtte ESG-arbeid i kapitalforvaltning
 • Gi råd på tilpasning til EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter

Vi hjelper med å styrke synliggjøring, kommunikasjon og rapportering som svarer på både nåværende og kommende krav.

Vi kan hjelpe med rapportering i tråd med:

 • Global Reporting Initiative (GRI): Ledende og mest brukte standard for bærekraftsrapportering
 • TCFD: Ledende standard for rapportering på klimarisiko
 • CDP: Klimarapportering
 • GHG-protokoll: Klimaregnskap
 • SFDR, PRI og PRB: Rapportering for kapitalforvaltere og banker
 • Åpenhetsloven: Rapportering knyttet til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden
 • Regnskapsloven § 3-3c (samfunnsansvar) og likestillingsloven
 • CSRD: EUs kommende lovpålagte bærekraftsrapportering

Hvem er SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner?

Vi er en fast forretningspartner som kjenner deg og din bedrift. Våre fagspesialister innen økonomi, bærekraft og finans følger bedriften hele veien, og tilbyr det lille ekstra.

Bærekraft – økte krav, nye muligheter

Næringslivet har en viktig rolle i det å skape en mer bærekraftig fremtid. Omstillingen byr på store muligheter, samtidig som bærekraft blir mer og mer lovregulert. Det kreves og forventes mer fra banker, investorer og kunder i dag. Disse kravene og forventningene dekker et stort spenn – fra klima og miljø, til økonomi og sosiale forhold. Det er altså ikke nok å være «grønn» for å være bærekraftig. Selskaper som lykkes i denne omstillingen er morgendagens vinnere. For å lykkes må jobben som gjøres også synliggjøres.

Vårt rådgivningsteam har spesialkompetanse innen bærekraft, og har erfaring med å hjelpe virksomheter med å styrke bærekraftsarbeidet og forbedre ESG-profilen. Vi hjelper med å forstå og håndtere risiko – og gripe de mulighetene det grønne skiftet byr på. 

Kontakt oss

Våre rådgivere har spesialkompetanse innen bærekraft. Erfaringen vår strekker seg utover landegrensene, og vi har kunder i mange ulike bransjer – fra små og mellomstore bedrifter, til store børsnoterte selskaper.

Thor Christian Haugland

John Eirik Grova

Per Kristian Haldorsen

Julie Vold