Forus Energigjenvinning

Rune gjør avfall om til ren energi. Da passer det med en energisk regnskapsrådgiver!

Hvert år blir 110 000 tonn avfall gjort om til fjernvarme og strøm i to store forbrenningsovner på Forus mellom Stavanger og Sandnes. Avfallet kommer fra husholdninger og næringsliv i hele regionen – fra Lista i sør til Suldal og Karmøy i nord. Anleggene genererer damp som benyttes til produksjon av strøm og oppvarming av vann til Lyses fjernvarmekunder i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner.

– Vi er en industribedrift som har ett bein innenfor avfallsbransjen og ett bein innenfor energibransjen. Med døgnkontinuerlig drift, hele året, forteller daglig leder Rune Dirdal.

Forus Energigjenvinning har siden 2004 hatt regnskapet hos det som nå er SpareBank 1 Regnskapshuset SR. Likviditetsstyring pågår kontinuerlig, og Regnskapshuset utarbeider rutinemessig 12 måneders likviditetsbudsjett basert på regnskap og bedriftens budsjett. 

– Regnskapshuset har hjulpet oss med alt innen regnskap og lønn og levert månedlige rapporter etter avtalt dato hver måned alle disse årene. De er uformelle og tett på, men samtidig korrekte og formelle når det kreves. Vi får hurtig og god tilbakemelding på spørsmål, og regnskapskontoret har alltid åpne dører til å ta imot besøk av oss når det måtte trengs, forteller Rune.

Regnskapshuset hjelper miljøbedriften på Forus med regnskapsførsel, rapportering og lønn.'

– Regnskapshuset sørger for effektiv oppfølging av utestående fordringer, og gjør det enkelt å få informasjon om kunder og leverandører. Nylig fikk vi elektronisk fakturastyring, noe som er veldig lettvint og oversiktlig. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt i alle disse årene og ser fram til fruktbart samarbeid framover også.

Forus Energigjenvinning

  • Forus, Sandnes
  • Sluttbehandling av avfall og salg av energi i form av fjernvarme og strøm
  • Etablert i 2000
  • 20 ansatte og 2 lærlinger
  • Årlig omsetning: ca. 120 mill.