Tuft transportskole

Dan-Egil er tilhenger av tett oppfølging. Da passer det fint at regnskapsføreren er rett rundt svingen.

Tuft Transportskole er markedsledende på utdanning av yrkessjåfører i Hordaland. Med en ny og moderne bilpark tilbyr de opplæring i 7 førerkortklasser i tillegg til grunnutdanning for gods og persontransport, etterutdanning og ADR (kompetansebevis for transport av farlig gods). 

Et godt renommé og et solid korps dyktige lærere og instruktører gjør Tuft etterspurt i tungbilbransjen, og trafikkskolen brukes fast av bedrifter som Posten/Bring, NAV, BKK, BIR, Mesta og Nettbuss Vest. Da Tuft skulle ha ny regnskapsfører i 2011, falt valget på SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner .

– Beliggenheten, sammen med gode referanser, avgjorde valget, forteller innehaver og daglig leder Dan-Egil Tuft.

– ForretningsPartner har lokalkontor her i Åsane, og vi føler oss veldig godt ivaretatt. Vi får hjelp til både regnskapsførsel, selvangivelse og digitale løsninger – og har blant annet fått innført et fakturasystem som var mye bedre enn det vi hadde fra før. Hos ForretningsPartner har vi en fast person å forholde oss til, og vi opplever kundeforholdet som særdeles ryddig og ordentlig. Det er ingen tvil om at knirkefri regnskapsførsel og personlig oppfølging gjør hverdagen enklere for oss i transportskolen!

Tuft Transportskole

  • Åsane, Bergen
  • Opplæring av yrkessjåfører
  • Etablert i 200
  • 78 fast ansatte og 10 timesansatte
  • Årlig omsetning: ca. 20 mill.
  • www.tuft-transportskole.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }