Regnskapsrådgivning

Du får kortere vei fra tanke til handling i små og store beslutninger. Sammen blir det lettere å lykkes med bedriften din.

mann som smiler. bilde
Som kunde hos oss har du tilgang på et av markedets beste rådgivningstilbud.
Du får gode råd for din bedrift fra våre dyktige rådgivere.
Nå dine mål for din bedrift med oss som sparringspartner.

Ta deg tid til den gode samtalen

Din regnskapsfører er en god sparringspartner for innsikt i bedriftens økonomi. Snakk med oss om råd og tips til hvordan du kan få bedre innsikt og drive mer lønnsomt – det er det vi er her for. 

Dette kan du få hjelp med

I tillegg til generell informasjon og påminnelser, samt bransje- og selskapsspesifikk informasjon som du får av din regnskapsfører, kan du også få hjelp med
 • Etablering
 • Selskapsform
 • Omdanning
 • Kjøp, salg og avvikling
 • Verdivurdering
 • Enklere fisjon og fusjonsprosesser
 • Gründerbistand
 • Forretningsplan og -modell
 • Styre- og ledelsesbistand
 • Organisering av økonomifunksjonen
 • Drifts- og likviditetsbudsjetter
 • Økonomisk analyse
 • BI, styre- og ledelsesrapportering
 • Kaptialforhøyelse / -nedsetting
 • Konvertering av gjeld til EK
 • Konsernbidrag, utdeling og utbytte
 • Sletting og transaksjoner for egne aksjer
 • Aksjonæravtaler
 • Leieavtaler
 • Kjøp/salg av selskap og eiendom
 • Lån til aksjonærer
 • Analyse finansieringsstruktur
 • Hjelp ved inntreden av nye investorer
 • Tilskudd, Innovasjon Norge
 • Tilskudd, Skattefunn
 • Hjelp i forbindelse med bankfinansiering
 • MVA ved overdragelse av tomt
 • Dokumentasjon MVA
 • Forhåndsregistrering MVA
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Justeringsregler for fast eiendom m.m.
 • Søknader: registrering og refusjon

Vi jobber kontinuerlig for å skape verdier sammen med våre kunder, og skal bidra til at bedrifter lykkes. Dette gjør at du som kunde får et bredt utvalg av rådgivningstjenester hos SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner. 

Se våre rådgivningstjenester.