Bærekraftig innskudd

Er du opptatt av hva bedriftens overskudd bidrar til? Bærekraftig innskudd sikrer at bedriftens innskudd utelukkende bidrar til å støtte en grønnere fremtid.

Hånd holder en plante som spirer
Bærekraftig innskudd benyttes kun til å finansiere bærekraftige utlån.
Pengene dine bidrar til å gjøre det enklere for andre å ta grønnere valg.
Du er med på å finansiere en bærekraftig fremtid.

Priser og vilkår

  • Rente 4,35 %, gjelder fra første krone
  • Maks innskudd pr kunde/konto er 20 millioner kroner
  • 31 dagers bindingstid før uttak
  • Uttak må varsles minimum 31 dager før uttak

Slik fungerer bærekraftig innskudd

Bærekraftig innskudd er for deg som vil sikre at bedriften din bidrar til reduserte klimautslipp og en mer bærekraftig fremtid.

Innskuddene dine er garantert å bli brukt videre til finansiering av bærekraftige aktiviteter som alle er gjennomgått og godkjent innenfor bankens rammeverk for bærekraftig finansiering.

dame som viser et grønt søylediagram

Se også

Plasseringskonto

Med en plasseringskonto kan du sette til side penger bedriften har til overs, men som du vil ha lett tilgjengelig.

Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

Plassering i fond

Med fond får bedriften din bedre avkastning på overskuddet enn det du får på vanlig konto.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }