Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode. 

Mann lener seg inntil vegg.
Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Velg mellom ulik bindingstid.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Rente og vilkår

4,80 %
  • Minstebeløp 50.000,-
  • 4,50 % på 6 måneders innskudd
  • 4,80 % på 12 måneders innskudd
  • 4,00 % på 24 måneders innskudd

For innskudd over 15 millioner kroner, eller ved ønske om andre bindingstider, kontakt banken.

Bruk
Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente
Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, hos oss kan du velge mellom 6, 12 eller 24 måneder. Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning. 

illustrasjon pengesekk

Se også

Plasseringskonto

Med en plasseringskonto kan du sette til side penger bedriften har til overs, men som du vil ha lett tilgjengelig.

Plasseringskonto Pluss

Med plasseringskonto pluss får du gode rentebetingelser på større beløp enn på en vanlig plasseringskonto.

Plassering i fond

Med fond får bedriften din bedre avkastning på overskuddet enn det du får på vanlig konto.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }