Kapitalforhøyelse

Hvis bedriften skal tilføre økt kapital gjennom en emisjon, må dette bekreftes og meldes til Brønnøysundregisteret. Vi hjelper deg med bekreftelsen.

Mann ser på dokumenter. Foto.
Sjekk om du oppfyller kriteriene.
Send inn nødvendig dokumentasjon.
Du mottar bekreftelsen innen kort tid.

Kriterier for innsending

  • Vi bekrefter beløp inntil én million kroner.
  • Innskuddet er i penger.
  • Ikke overkurs (pålydende og tegningskurs skal være lik).
  • Ingen utenlandske investorer.
  • Skal aksjekapitalen innbetales til en egen konto må dette gjøres før bestilling sendes inn.
  • Om du ikke oppfyller kriteriene må du kontakte en advokat, revisor eller autorisert regnskapsfører for bekreftelse
Dokumenter. Illustrasjon.

Dette må du sende til oss

  • Kopi av signert generalforsamlingsprotokoll, denne kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Oppdaterte vedtekter.
  • Oppdatert aksjeeierbok.
  • Kort beskrivelse av bakgrunn for transaksjonen.

Nyttige lenker