Aksjehandel med megler

Vi samarbeider med SpareBank 1 Markets, og aksjehandel for våre kunder håndteres av dem.

Her får du fullservice aksjehandel med mulighet for personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.

Ta kontakt med aksjemegler i SpareBank 1 Markets direkte på telefon 24 14 74 80