Fremtidsfullmakt og legalfullmakt

Hva er fremtidsfullmakt og legalfullmakt, og når trenger du dem?

Ungdom med bankkort med stort bankkort i bakgrunnen. Illustrasjon.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt gitt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, og er en frivillig privatrettslig ordning.

På fylkesmannen.no finner du ytterligere informasjon om fremtidsfullmakt.

Vergemålsloven gir nære pårørende rett til å representere og ivareta et familiemedlems økonomiske interesser om vedkommende ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser selv – denne retten kalles en legalfullmakt.

Merk: Dersom det allerede er opprettet verge, eller det som skal utføres allerede er dekket av en fremtidsfullmakt, vil disse reguleringene gå foran og legalfullmakt skal ikke benyttes.

Dersom tilstanden til kunden forventes å vedvare, anbefales det pårørende å undersøke muligheten for å få oppnevnt verge for kunden. Les mer på fylkesmannen.no