Fremtidsfullmakt og legalfullmakt

Hva er fremtidsfullmakt og legalfullmakt, og når trenger du dem?

Ungdom med bankkort med stort bankkort i bakgrunnen. Illustrasjon.