Fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

Demens, alvorlig sykdom eller sinnslidelser kan gjøre at du i fremtiden vil trenge hjelp. Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på sørger for dine interesser, og handler på dine vegne, den dagen du ikke klarer det selv. 

Fullmakten kan du gi til en eller flere personer. En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål.

Her kan dere enkelt opprette en gyldig fremtidsfullmakt uten å måtte oppsøke advokat.

Dette får du

 • Hjelp til å bestemme hvem som skal ivareta dine ønsker. 
 • Orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv. 
 • Mulighet for å legge inn personlige ønsker som boforhold, turer, opplevelser og annet.
 • Tilgang til Min side, hvor du enkelt kan gjøre endringer og tilpasninger i fremtidsfullmakten. 

Priser og vilkår

1990 kr
 • En advokat ser gjennom og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten.
 • Du kan prøve tjenesten før du bestemmer deg om du ønsker å kjøpe.

Hvis du velger å kjøpe, får du 12 måneders abonnement inkludert i prisen. Tjenesten leveres av Justify AS. 

Alt du trenger for kun 39 kroner per måned

Kjøper du et av produktene som leveres av Justify, får du 12 måneder fri bruk inkludert i prisen. Abonnementet fornyes etter det første året og løper til det sies opp. 

Hva er inkludert? 

 • Sikker lagring av dine avtaler
 • Ubegrenset antall oppdateringer
 • Veiledning og faglige råd
 • Varsling ved behov for oppdateringer
 • Advokat som følger opp og kvalitetssikrer dine avtaler
 • Veiledning til dine nærmeste ved alvorlig sykdom eller død

Så enkelt kommer du i gang

Gjør trygge valg

Du bruker et selvbetjent verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Vent på kvalitetssjekk

En advokat vil kvalitetssikre dokumentene.

Signer dokumentene

En fiks ferdig dokumentpakke kommer i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner.

Trygt lagret hos oss

Når opprettelsen av dokumentene er fullført blir de sikkert lagret, både fysisk og digitalt.

Usikker på hvilke juridiske avtaler du bør ha?

Svar på noen få enkle spørsmål og få en gratis behovsanalyse på under 2 minutter.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.  

Det anbefales å be Statsforvalteren om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Statsforvalteren er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Statsforvalteren dersom dette blir aktuelt.

Om du oppretter fremtidsfullmakt gir du andre fullmakt til å representere deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvem som bør representere deg. Det er viktig at du har tillit til den som får fullmakt, og at du kan stole på at dine interesser blir ivaretatt.

Din nærmeste familie kan være interessert i hvem som blir din representant i fremtiden. For å unngå senere konflikter og mistillit fra familiemedlemmer er det lurt å diskutere innholdet i fremtidsfullmakten og hvem som bør oppnevnes som fullmektig med dine nærmeste.

Vær bevisst på risikoen for at fullmektigen kan misbruke sin stilling. Det er en trygghet å ha andre som kan følge med i bruken av fullmakten.

Husk at en fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du er i stand til å ivareta egne interesser. 

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme at en person skal få disposisjonsrett til konto enten fra opprettelse, en bestemt dato eller i fremtiden. Det er strenge krav til opprettelse ettersom fullmakten er ment å gjelde i tiden fra du ikke lenger kan ivareta egne interesser. En fremtidsfullmakt kan videre regulere andre forhold enn disposisjonsrett på konto. Det er likevel praktisk at dette ofte inngår i fullmakten.

En disposisjonsrett på konto gjelder fra opprettelse og inntil videre. Med disposisjonsrett gis en person tilgang til konto og kan gjennomføre betalingstransaksjoner tilsvarende som eieren av konto. En disposisjonsrett på konto, vil som utgangspunkt fortsette å gjelde også etter du ikke lenger kan ivareta egne interesser. Disposisjonsretten begrenses likevel til dagligdagse disposisjoner, som innkjøp av mat og betaling av regninger. Opprettes det vergemål eller en fremtidsfullmakt som regulerer disposisjonsrett på konto går disse foran. 

Tjenesten er utviklet av Justify AS, og tilbys til SpareBank 1 SR-Bank sine kunder. Justify AS og søsterselskapet Justify Advokatfirma AS er ansvarlig for tjenesten. For support og andre henvendelser vedrørende denne tjenesten, vennligst chat med Justify AS på www.justify.no.