Hva koster hytteforsikring?

Prisen på hytteforsikring kan komme på alt ifra et par hundrelapper i året, til flere tusen. Prisen beregnes blant annet ut ifra hvor stor hytta er, hvor den ligger, når den ble bygget og om det er innlagt vann og strøm. Jo høyere egenandel du velger, jo lavere blir prisen.

Har du adressen (eller gårds- og bruksnummeret), kan du beregne pris på hytteforsikring her og nå:
 


Innboforsikring på hytta
Husk at innboforsikringen du har hjemme ikke dekker innboet i hytta. Har du hytte må du også ha en egen innboforsikring på hytta. Dette kan du enten kjøpe sammen med hytteforsikringen, eller som en egen forsikring dersom du allerede har hytteforsikring.

Bygge hytte?
Er hytta under oppføring anbefaler vi en byggeforsikring som blant annet dekker skader og tyveri under oppføringsperioden. Les mer om byggeforsikring av hytte.