Byggeforsikring

Skal du bygge nytt hus, hytte eller påbygg bør du ha byggeforsikring (bygg under oppføring). Den dekker skader og tyveri i oppføringsperioden.

snekker arbeider på bygg med byggeforsikring
Dekker byggherreansvar.
Dekker byggematerialer og løsøre på tomta.
Dekker følgeskader ved utett våtrom.

Hva er byggeforsikring?

Byggeforsikringen dekker hus, hytte og påbygg som er under oppføring. Forsikringen dekker også verktøy, materialer og komponenter som oppbevares på tomta.

Har du allerede husforsikring topp eller hytteforsikring topp, er påbygget dekket frem til neste hovedforfall.

illustrasjon av bygg under oppføring som er forsikret med byggeforsikring

Hva dekker byggeforsikring?

Byggeforsikringen dekker blant annet skader og tyveri på bygget mens det er under oppføring. 

Dekning Byggeforsikring
Bygningen
Løsøre (verktøy, utstyr m.m.) Inntil 50.000 kr
Byggematerialer/-komponenter som ikke er satt opp/montert (tyveri*, brann-, vann- og naturskade)
Ansvar som byggherre
Glasskade**
Offentlig påbud
Riving, rydding, bortkjøring og deponering etter skade
Hageanlegg (gjerde, brygge og flaggstang)
Rettshjelp
Naturskade
Brannskader
Vannskader
Innbruddskader
Følgeskader av utette våtrom
 

 

*Ved tyveri utenfor bygningen (på forsikringsstedet) er dekningen på inntil 200.000 kr. **Bruddskade på glass i ramme ved transport, innsetting, lagring og ferdig montert.


Planlegger du et byggeprosjekt?

Et byggelån er et midlertidig lån som utbetales etterhvert som byggearbeidet skrider frem. Du betaler bare renter av det du har brukt. Når boligen er ferdig gjøres byggelånet om til et boliglån.

Vi hjelper deg med byggelån slik at du kan gå fra drømmer til konkrete planer du får gjennomført!
 

par som planlegger et byggeprosjekt er i banken og snakker med rådgiver

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du byggeforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

Hva lurer andre på?

Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }