Jeg husker ikke PIN-koden til kredittkortet. Hva gjør jeg?

Kredittkortet ditt har samme kode som dine vanlige bankkort hos oss. Har du LOfavør Mastercard, er PIN-koden den du valgte da du bestilte kortet. 

Hvis du ikke husker koden, finner du den under menypunktet Kort i din mobilbank eller nettbank. Velg det aktuelle kortet, klikk på Valg og deretter Vis PIN-kode