Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

Forskjellen på annuitetslån og serielån ligger i fordelingen mellom avdrag og renter gjennom lånets løpetid. 

Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, gitt at renten er uforandret. Etter hvert som du betaler ned på lånet, blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere.

Med et serielån betaler du mindre hver måned etter hvert som du betaler ned på lånet. Renteandelen synker mens avdragsdelen er den samme.

Annuitetslån

illustrasjon-annuitetslan

Søylene viser fordelingen mellom renter og avdrag med annuitetslån. Renteandelen faller, mens avdragsdelen øker tilsvarende.

Serielån

illustrasjon-serielan

Søylene viser fordelingen mellom renter og avdrag med serielån. Avdragsdelen er den samme gjennom hele låneperioden.

Hva anbefaler vi?

Annuitetslån er den vanligste og mest forutsigbare låneformen. Derfor er også annuitetslån blitt standard låneform for alle som søker boliglån i dag. Dersom du har råd til å betale de månedlige beløpene som serielånet starter med, kan det lønne seg for deg å velge et annuitetslån med kortere løpetid.