Hvem gjelder egen pensjonskonto for, og hvem gjelder det ikke for?

Hvem får egen pensjonskonto?

Alle som jobber i en bedrift med innskuddspensjon med investeringsvalg får automatisk egen pensjonskonto. Egen pensjonskonto opprettes helt automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsselskap. 

Egen pensjonskonto er en konto der all din pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsgivere samles.


Egen pensjonskonto gjelder ikke:
  • Hvis du ikke har sparing i innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver.
  • Hvis du jobber i offentlig sektor, i kommune eller stat.
  • Hvis du er pensjonist.
  • Ytelsespensjon og fripoliser.
  • Hybridpensjon og pensjonsbevis.
  • IPS og annen privat pensjonssparing med forsikringselement eller andre skatteregler.