Egen pensjonskonto

Jobber du i en privat bedrift med innskuddspensjon får du automatisk egen pensjonskonto der arbeidsgiveren din sparer til pensjon. Vil du ha en av markedets beste avkastninger, bør du flytte pensjonen din til oss.

Ikke kunde i banken? Flytt pensjonen din her

Egen pensjonskonto - full oversikt i mobilbanken
God langsiktig avkastning

God langsiktig avkastning
Våre kunder er blant de som har fått mest igjen for pensjonspengene sine i våre aktivt forvaltede spareprofiler.

full kontroll på pensjonen din

Full kontroll på pensjonen din 
All pensjon på en konto, og du velger selv hvordan sparingen skal settes sammen.

Egen pensjonskonto - vi hjelper deg trygt inn i framtiden

Vi hjelper deg trygt inn i framtiden
Med enkle verktøy og god rådgivning, kan livet som pensjonist bli akkurat sånn du har sett det for deg.

Har du innskuddspensjon hos oss?

Når jobben din har innskuddspensjon hos oss får du automatisk egen pensjonskonto her, med de samme gode betingelsene som du har hos arbeidsgiveren din i dag. 

Ikke kunde i bankenSe din pensjon her

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto er en konto der all din pensjon automatisk samles. Du får egen pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsselskap. I pensjonkontoen samles pensjon fra

  • den arbeidsgiveren du har i dag
  • tidligere arbeidsgivere – også kalt pensjonskapitalbevis
  • enkelte private pensjonsprodukter med samme skatteregler som innskuddspensjon

Er du medlem i et LO-forbund?

LOfavør logo

Medlemsfordeler LOfavør Egen pensjonskonto:

  • Mer pensjon for pengene: Store kollektive avtaler gir deg lavere gebyrer og mer til pensjonssparing.
  • Med  bærekraftig sparing settes pensjonen din i bedrifter med høyt fokus på samfunnsansvar, anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. 
  • Du får nytt LOfavør Pensjonskapitalbevis med tilsvarende innhold som egen pensjonskonto.

Vi er blant de beste på avkastning!

Pensjon er langsiktig sparing, og vi er stolt over å være blant selskapene med best avkastning i våre spareprofiler som er aktivt forvaltet. 

Se hvordan vi gjør det mot resten av markedet

Mer om grafen

Grafen viser samlet historisk avkastning fra 01.01.2001 - 01.01.2023 før omkostninger på vår spareprofil SpareBank 1 Aksjer. SpareBank 1 Aksjer består av aksjefond og profilens referanseindeks*. Alle omkostninger er betalt av arbeidsgiver (gjelder aktiv kapital etter innføring av egen pensjonskonto). 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, risiko og omkostninger. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

* En referanseindeks består av én eller flere indekser som velges ut ifra en sammensetning av aksjer det er rimelig å sammenligne med og gjenspeiler aktuell markedsavkastning. Profilens referanseindeks består av følgende indekser: MSCI World (Aksjeindeks utviklede land global): 80 % og OSEBX (Norsk aksjeindeks): 20 %. 


Hvordan settes pengene sammen, og hva koster det?

Med egen pensjonskonto hos oss kan du selv velge hvordan du vil at pengene skal plasseres. Du kan velge en av våre spareprofiler, eller du kan velge Fritt fondsvalg og sette sammen din egen spareprofil. Spareprofil og forvaltningsform kan du enkelt endre i mobilbanken eller nettbanken.

Alderstilpasset spareprofil gjør det enkelt for deg. Sparingen tilpasses automatisk alderen din. Du tar mindre risiko jo eldre du blir – andelen aksjer reduseres, og andelen rentefond økes. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Risikoen reduseres gradvis fra du er 40 år til du fyller 67 år. Dette skjer helt automatisk.

 

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,50 - 0,90 % av saldo
Odin: 0,50 - 0,90 % av saldo

Spareprofilen renter er for deg som er opptatt av trygghet, og vil ta minst mulig risiko. Pengene dine settes sammen av renter. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil forsiktig

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,40 % av saldo
Odin: 0,40 % av saldo

 

 

 

Spareprofilen forsiktig passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko. Pengene dine fordeles med 25 prosent aksjer og 75 prosent renter.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil moderat

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,53 % av saldo
Odin: 0,53 % av saldo

Spareprofilen moderat passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko. Pengene dine fordeles med halvparten i aksjer og halvparten i renter.  Du kan velge nedtrapping av aksjeandel som starter 10 år før pensjonsalder. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil offensiv

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,65 % av saldo
Odin: 0,65 % av saldo

Sareprofilen offensiv passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko. Pengene dine plasseres med 75 prosent i aksjer og 25 prosent i renter. Du kan velge nedtrapping av aksjeandel som starter 10 år før pensjonsalder. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil aksjer

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,78 % av saldo
Odin: 0,78 % av saldo

Spareprofilen aksjer er for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. Det betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Du kan du velge nedtrapping av aksjeandel som starter 10 år før pensjonsalder. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil aksjer

Administrasjonsgebyr
0,1 % av saldo

Forvaltningskostnad
Svanemerket: 0,40 % av saldo
Indeks: 0,40 % av saldo
Aktiv: 0,90 % av saldo
Odin: 0,90 % av saldo
 

Fritt fondsvalg passer for deg som ønsker å sette sammen din egen profil med ulike aksje- og rentefond. Her ser du oversikt over fondene og priser. 

Forvaltning Aktiv Odin  Svanemerket  Indeks
Renter 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %
Forsiktig 0,53 % 0,53 % 0,40 % 0,40 %
Moderat 0,65 % 0,65 % 0,40 % 0,40 %
Offensiv 0,78 % 0,78 % 0,40 % 0,40 %
Aksjer 0,90 % 0,90 % 0,40 % 0,40 %
Fritt fondsvalg 0,18-2 % 0,18-2 % 0,18-2 % 0,18-2 %
Alderstilpasset 0,50-0,90 % 0,50-0,90 % 0,40 % 0,40 %

Administrasjonsgebyret er på 0,1 % av saldo.

Her finner du informasjon om spareprofilene og historisk avkastning.


Vilkår og viktig informasjon om egen pensjonskonto

Vi prøver å gjøre det enkelt å forstå produktene våre, men selvfølgelig kan det være noe du ikke fant svar på likevel. Er det ord og uttrykk du lurer på hva betyr? Se ordliste på finansnorge.no

Du kan laste ned fullstendig vilkår og viktig informasjon om egen pensjonskonto under.

Tidligere opptjent pensjon som er slått sammen i egen pensjonskonto vil ikke kunne splittes opp igjen.

Vi har ikke innsyn i spareprofilen du har i din nåværende pensjonsavtale. Spareprofilen du velger og kostnader kan derfor avvike fra denne. Informasjon om avtalen din finner du på norskpensjon.no.

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon i SpareBank 1 Forsikring, kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt. 

Les mer om ansvarlig forvaltning og bærekraft.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Hva lurer andre på?Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }