Sparekonto Pluss

En fleksibel sparekonto for deg som vil sette av midler til en høyere rente.


Dette er en konto for deg som ønsker å sette penger til side som du ikke trenger å bruke så ofte. Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.

Siden du har begrenset fleksibilitet i uttak fra denne kontoen får du bedre rente enn du gjør når du sparer i vår ordinære sparekonto.

Kun en konto per kunde.

sparing-mann-voksen-600x350.jpg
Bedre rente
Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.
Full oversikt
Du har full oversikt over kontoen i mobil og nettbank.
Uten risiko
God avkastning uten risiko.

Priser og vilkår

  • 0-100 tusen, 3,50 %
  • 100-500 tusen 4,00 %
  • Fra 500 tusen 4,50 %
  • Bedre rente jo mer du sparer.
  • Du kan ta ut eller overføre fra kontoen 4 ganger i året uten kostnader.
  • 200 kr pr uttak utover disse 4.
  • Rente fra første krone.
  • Kun en konto per kunde.

Rente øker i forhold til innskuddsbeløpets størrelse. Det er 4 gebyrfrie uttak i året på  kontoen.

Overføring mellom egne konti anses som uttak.

200 kr  pr uttak utover disse 4.

Oppsparte renter regnes ikke som uttak.

Det er ikke mulig å opprette avtalegiro, brevgiro, e-faktura og faste avtaler på kontoen.

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }