Sparekonto Pluss

En fleksibel sparekonto for deg som vil sette av midler til en høyere rente.


Dette er en konto for deg som ønsker å sette penger til side som du ikke trenger å bruke så ofte. Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.

Siden du har begrenset fleksibilitet i uttak fra denne kontoen får du bedre rente enn du gjør når du sparer i vår ordinære sparekonto.

Kun en konto per kunde.

Bedre rente
Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.
Full oversikt
Du har full oversikt over kontoen i mobil og nettbank.
Uten risiko
God avkastning uten risiko.

Priser og vilkår

Inntil 2,95 %
  • Bedre rente jo mer du sparer.
  • Du kan ta ut eller overføre fra kontoen 4 ganger i året uten kostnader.
  • 200 kr pr uttak utover disse 4.
  • 0-100 tusen, 1,95 % (2,30% fra 20.06.23.)
  • 100-500 tusen 2,05 % ( 2,50 % fra 20.06.23.)
  • 500-2 mill. 2,95 % (3,25 % fra 20.06.23.)
  • Over 2 mill. 2,95% (3,25 % fra 20.06.23.)
  • Rente fra første krone.
  • Kun en konto per kunde.

Rente øker i forhold til innskuddsbeløpets størrelse. Det er 4 gebyrfrie uttak i året på  kontoen.

Overføring mellom egne konti anses som uttak.

200 kr  pr uttak utover disse 4.

Oppsparte renter regnes ikke som uttak.

Det er ikke mulig å opprette avtalegiro, brevgiro, e-faktura og faste avtaler på kontoen.