Spare på konto

Sparekonto Pluss

En fleksibel sparekonto for deg som vil sette av midler til en høyere rente.


Dette er en konto for deg som ønsker å sette penger til side som du ikke trenger å bruke så ofte. Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.

Siden du har begrenset fleksibilitet i uttak fra denne kontoen får du bedre rente enn du gjør når du sparer i vår ordinære sparekonto.

Bedre rente
Renten på produktet avhenger av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.
Full oversikt
Du har full oversikt over kontoen i mobil og nettbank.
Uten risiko
God avkastning uten risiko.

Priser og vilkår

inntil 2,60 %
  • Bedre rente jo mer du sparer.
  • Du kan ta ut eller overføre fra kontoen 4 ganger i året uten kostnader.
  • 200 kr pr uttak utover disse 4.
  • 0-100 tusen, 1,60 %
  • 100-500 tusen 1,85 %
  • 500-2 mill. 2,60 %
  • Over 2 mill. 2,60 %
  • Rente fra første krone.

Rente øker i forhold til innskuddsbeløpets størrelse. Det er 4 gebyrfrie uttak i året på  kontoen.

Overføring mellom egne konti anses som uttak.

200 kr  pr uttak utover disse 4.

Oppsparte renter regnes ikke som uttak.

Det er ikke mulig å opprette avtalegiro, brevgiro, e-faktura og faste avtaler på kontoen.