Hvor kommer pengene fra?

Mange barn tror at bankkort er en utømmelig kilde til penger. Med lommepenger kan de lære hvor pengene kommer fra.

Vår erfaring er at det kan være like vanskelig for foreldre å lære bort sunn økonomi, som det er å få barn til å forstå det. En måte å forklare hvor pengene kommer fra er å snakke om lønn, fortell at det er penger dere har jobbet for få. For å gjøre lønn forståelig kan det å gi en fast sum lommepenger for avtalte oppgaver være en god ide.

- Poenget med å gi lommepenger mot ytelse er å lære barna at det ligger jobb bak hver krone. På den måten får penger en verdi, og de ser hva som må til for å tjene penger, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.

Ifølge Gundersen er det opp til hver enkelt familie å bestemme hvor mye og hvor ofte det bør gis lommepenger, men det bør være klart for barna hva det gis lommepenger for og hva de skal brukes til.

- Alternativet til lommepenger er å gi barna penger når de trenger det. Faren med det er at man lærer barna å mase om penger, og får de alltid ja vil de få en oppfatning om at mor og far er en ubegrenset tilgang til penger, sier Gundersen.

Gundersen mener at ved å gi en fast sum lommepenger og bruke det bevisst gir det en fin mulighet til å snakke om det å bruke penger, og barna vil selv erfare at de må gjøre en liten innsats for å få penger.

Lær om penger på 1-2-3:

1. Innfør lommepenger. Bli enige om hva det gis lommepenger for, hvor ofte og hvor mye.

2. La barna bruke lommepengene når de kjøper ting selv.

3. Vær interessert, sjekk saldo i Spink sammen med barnet før og etter et kjøp.