Flytte fra hverandre

De fleste som går gjennom et samlivsbrudd, ønsker å snakke med en rådgiver. Vi loser deg trygt gjennom en krevende fase, og hjelper deg med å få oversikt og se muligheter. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Et samlivsbrudd er en stor emosjonell belastning på både de to som går fra hverandre, på barn, og på familie og venner forøvrig. Men et samlivsbrudd kan også være komplisert på det praktiske plan, og det kan være vanskelig å ta rasjonelle beslutninger når følelsene svinger.

Rådgiveren kan hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre, inkludert om du skal beholde boligen eller ikke.


Hva dere må tenke på når dere skal flytte fra hverandre?

Det avhenger av om dere eier eller leier, og om dere har felles barn.

Leier

  • Skal bare en flytte ut eller begge?
  • Hvem har betalt depositumet?
  • Har dere felles forsikringer og delte kontoer?
  • Har dere felles abonnementstjenester?

Eier

  • Skal den ene kjøpe den andre ut eller skal boligen selges?
  • Hvordan ser felles økonomi ut?
  • Har dere felles kontoer som skal deles eller felles sparetrekk?
  • Har dere felles forsikringer?

Felles barn

  • Barnefordeling kan være vanskelig og sårt. Ved uenighet kan familiemekling kunne være til hjelp.

Hva må du tenke på?