Flytte fra hverandre

Samlivsbrudd kan være en krevende fase. Vi loser deg trygt gjennom alt du trenger å ordne, og hjelper deg med å få oversikt og se muligheter. 

Over worked concept. Woman felling tired and stressed out.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Et samlivsbrudd er en stor emosjonell belastning både for de som går fra hverandre, på barn og øvrig familie. Det kan også være vanskelig å ta rasjonelle beslutninger på det praktiske plan når følelsene svinger. 

En rådgiver kan hjelpe deg med alt som har med økonomi å gjøre, inkludert om du skal beholde boligen eller ikke.

Når det økonomiske oppgjøret er gjennomført og du er på egenhånd er det viktig å skaffe oversikt over «ny økonomi» så snart som mulig.


Hva dere må ta stilling til avhenger av om dere eier eller leier, og om dere har felles barn.

Leier

  • Skal bare en flytte ut eller begge?
  • Hvem har betalt depositumet?
  • Har dere felles forsikringer og delte kontoer?
  • Har dere felles abonnementstjenester?

Eier

  • Skal den ene kjøpe den andre ut eller skal boligen selges?
  • Hvordan ser felles økonomi ut?
  • Har dere felles kontoer som skal deles eller felles sparetrekk?
  • Har dere felles forsikringer?

Felles barn

  • Barnefordeling kan være vanskelig og sårt. Ved uenighet kan familiemekling kunne være til hjelp.

Hva må dere tenke på?