Administrere brukere

Som administrator i nettbank bedrift kan du enkelt legge til nye brukere, og styre hvilke tilganger de skal ha.

Mann på pc

Slik gjør du det


Endringer i styret eller ledelsen?

Hvis endringer i styret eller ledelsen gjør at dere må endre administrator i nettbanken, må personen legges til.

Skal du selv ut av rollen som administrator i nettbanken? Husk å bytte administrator før du slutter. Send en bestilling til oss og signer elektronisk. Husk også å endre i Brønnøysundregisterne.

Hva betyr ulike tilganger og rettigheter

Tilganger

 • Bruk filoverføring og endre oppsett av filoverføring gir tilgang til Filer i menyen hvis bedriften har avtale om filutveksling med banken.
 • Endre kontonavn til kontoer gir tilgang til å endre kontonavn på alle bedriftens kontoer.
 • Innsyn fond gir innsyn i bedriftens fond hvis brukeren har innsynsrett på kontoen til bedriften som eier fondene.
 • Innsyn i avtaler gir innsyn i avtaler og dokumenter som bedriften har signert med BankID. 
 • Innsyn i alle brukertilganger gir innsyn i hvilke tilganger andre brukere har, men kan ikke endre noen roller eller rettigheter.
 • Fortrolig gir tilgang til å markere og se betalinger og filer som er fortrolige. 

  

Rettigheter på konto

 • Innsyn gir mulighet til å se informasjon på konto.
 • Registre betalinger gir rett til å registrere betalinger og legge inn maksbeløp på regninger, overføre mellom egne kontoer, samt registrere betalingslister og sende eller hente filer.
 • Godkjenn betalinger gir rett til å godkjenne utbetalinger og maksimumsbeløp.
 • Lønn gir rett til å registrere lønnslister, sende eller godkjenne en lønnsfil, se innholdet i en lønnsfil eller lønnstransaksjoner på kontoutskriften. Dette gir ikke tilgang til å registrere enkeltbetalinger.
 • Overføring gir rett til å overføre mellom egne kontoer.  

Eksempler på rettigheter på konto og kombinasjoner

Innsyn 
Eksempel: en ekstern regnskapsfører som kun skal hente kontoinformasjon og bilag.

Innsyn og registrer
Eksempel: økonomimedarbeider som skal registrere betalinger.

Innsyn, registrer og godkjenn 
Eksempel: en daglig leder som skal godkjenne betalinger

En bruker som skal godkjenne betalinger, bør også ha tilgang til innsyn og registrere betalinger. Dette for å kunne gjøre endringer på transaksjonen om dette er nødvendig.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }